Daňový specialista - RMVzdelavani

Přejít na obsah

PREZENČNÍ KURZ DAŇOVÝ SPECIALISTA


Zajímáte se o oblast daní, ale pořád váháte, zda se do ní pustit či nikoli? V tom případě Vám doporučujeme, začít daně poznávat díky našemu kurzu Daňový specialista. V kurzu se seznámíte s celou širokou škálou našich daní, zjistíte kdy, proč a kolik na daních zaplatit. Kurz je také vhodný jako skvělá příprava na zkoušku Daňového poradce a jistě tušíte, že Vám nabyté daňové znalosti mohou rozšířit možnosti dalšího profesního uplatnění.

Kurz obsahuje tyto tematické celky:


1. Daňová soustava ČR – systém daní v České republice, základní daňové pojmy a principy.
 
2. Daň z příjmů fyzických osob – osvobozené příjmy, oblasti zdanění a stanovení dílčích základů daně, sestavení přiznání k dani a přehledů pro sociální správu a zdravotní pojišťovnu.

3. Daň z příjmů právnických osob – osvobozené příjmy, stanovení hospodářského výsledku a jeho úprava na základ daně, daňové a nedaňové náklady a výnosy, daňové odpisy dlouhodobého majetku, sestavení přiznání k dani.
4. Daň z přidané hodnoty – daňové subjekty, sazby a výpočet daně, přijatá a uskutečněná zdanitelná plnění, osvobozená plnění, sestavení přiznání k dani a dalších hlášení.

5. Daň silniční – osvobozené položky, stanovení základu daně a výpočet daně, sestavení přiznání.

6. Daň z nemovitých věcí, daň z nabytí nemovitých věcí, daně spotřební – principy fungování těchto daní, sestavení přiznání k dani z nemovitých věcí a k dani z nabytí nemovitých věcí.


V kurzu jsme pro Vás připravili:


  • Daňové zákony

  • Teoretický studijní materiál zpracovaný naší firmou

  • Sbírku příkladů zpracovaou naší firmou

  • Tiskopisy a přiznání potřebné pro práci daňového specialisty

  • Sešit, propisku, tužku

  • Přístup do e-learningu, kde najdete příklady a otázky k dalšímu procvičování studované problematiky, a to včetně řešení


Vstupní předpoklady:

Pro studium potřebujete minimálně střední vzdělání (maturita nebo výuční list)

Způsob ukončení:

Bude na Vás čekat závěrečný písemný test, který trvá 4,5 hodiny. Po jeho absolvování získáte celostátně platné Osvědčení o rekvalifikaci.

Temíny:


Výuka neprobíhá o státních svátcích připadajících na pracovní dny a od 23. 12. do 03. 01.

Termín kurzu: V současnosti nejsou vypsány žádné termíny pro tento kurz, v případě Vašeho zájmu nás neváhejte kontaktovat
Čas:
Dny výuky:
Místo konání:
9 000 Kč
design: © RM Vzdělávání, aktualizace: 18. 08 2020 14:17 webmaster
Návrat na obsah