Mzdové účetnictví - RMVzdelavani

Přejít na obsah

PREZENČNÍ KURZ MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ SE ZÁKLADY PERSONALISTIKY


Zajímáte se o mzdovou problematiku? Nebo si jako většina lidí myslíte, že práce mzdové účetní spočívá jen ve výpočtu mezd? Rádi Vás přesvědčíme o tom, že povinnosti spojené se mzdovou oblastí jsou daleko rozsáhlejší, než se může na první pohled zdát. Mzdová práce je velmi pestrá a díky neustálým změnám zákonů a dalších předpisů dotýkajících se této oblasti, i dosti náročná na to, mít neustále aktuální přehled. S tímto vším Vám rádi pomůžeme a seznámíme v našem kurzu Mzdové účetnictví se základy personalistiky. Po mzdových účetních je na pracovním trhu stále velká poptávka, tak na to nezapomínejte.


Kurz obsahuje tyto tematické celky:

1. Pracovněprávní vztahypracovní poměr, vznik, změna, zánik pracovního poměru, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, pracovní doba a doba odpočinku, postup zaměstnavatele při vzniku, trvání a zániku pracovního poměru, dovolená, překážky v práci, povinnosti zaměstnavatele k Úřadu práce, zaměstnávání zdravotně postižených osob, státní politika zaměstnanosti, odpovědnost zaměstnavatele  za pracovní úrazy a nemoci z povolání, státní inspekce práce, odpovědnost za škodu.
 
2. Mzda a odměňovánímzda a plat, příplatky a náhrady mezd, průměrný výdělek, výpočet čisté mzdy, splatnost a výplata mzdy, náhrada mzdy při pracovní neschopnosti či karanténě, cestovní náhrady, srážky z mezd.
 
3. Daň z příjmů ze závislé činnostiplátce a poplatník daně, předmět daně, příjmy osvobozené od daně, formy zdanění, výpočet měsíčních záloh na daň, výpočet roční daňové povinnosti, roční zúčtování daně zaměstnanců.

4. Zdravotní a sociální pojištěníúčastníci zdravotního pojištění, volba zdravotní pojišťovny, plátci zdravotního pojištění, členění sociálního pojištění, plátci sociálního pojištění, účastníci nemocenského pojištění, výpočet dávek nemocenského pojištění, druhy dávek, povinnosti zaměstnavatele z důchodového pojištění, vznik nároku na starobní důchod, evidenční listy důchodového pojištění.

V kurzu jsme pro Vás připravili:

  • Učebnici

  • Teoretický studijní materiál zpracovaný naší firmou

  • Sbírku příkladů zpracovaou naší firmou

  • Tiskopisy potřebné pro práci mzdové účetní

  • Sešit, propisku, tužku

  • Přístup do e-learningu, kde najdete příklady a otázky k dalšímu procvičování studované problematiky, a to včetně řešení


Vstupní předpoklady:

Pro studium potřebujete minimálně střední vzdělání (maturita nebo výuční list).

Způsob ukončení:

Bude na Vás čekat závěrečný písemný test, který trvá 3 hodiny. Po jeho absolvování získáte celostátně platné Osvědčení o absolvování kurzu.

Termíny:


Výuka neprobíhá o státních svátcích připadajících na pracovní dny a od 23. 12. do 03. 01.

Termín kurzu: 03. 10. 2020 - 13. 12. 2020
Čas: 13:30 - 18:30
Dny výuky: So, Ne - jen SUDÉ víkendy
Místo konání: Příbram
6 800 Kč
Přidat
Termín kurzu: 26. 09. 2020 - 06. 12. 2020
Čas: 13:30 - 18:30
Dny výuky: So, Ne - jen LICHÉ víkendy
Místo konání: Praha 3
6 700 Kč
Přidat
design: © RM Vzdělávání, aktualizace: 18. 08 2020 14:17 webmaster
Návrat na obsah