Účetnictví - RMVzdelavani

Přejít na obsah

PREZENČNÍ KURZ ÚČETNICTVÍ


Zajímá Vás účetní problematika? Rádi byste jí porozuměli a pořádně ji dostali do „krve“? Pak je pro Vás náš kurz Účetnictví jako stvořený. V tomto kurzu si osvojíte kompletně celou oblast účetnictví, od naprostých základů až po složité účetní případy a operace, které se účtují jen při skončení roku v rámci účetní uzávěrky. A že Vám připadá účetnictví složité a záludné? Nemusíte se bát, uděláme maximum pro to, abyste vše pochopili a po skončení kurzu byli připraveni do praxe. Nevěříte, že to jde? Mnoho našich absolventů mělo při zahájení kurzu možná stejné obavy jako Vy a dnes účtují ve firmách nebo se pustili do vlastního úspěšného podnikání – i Vás může čekat podobně příjemná budoucnost.

Kurz obsahuje tyto tematické celky:

 
1. Úvod do účetnictví – účetní jednotky, účetní období, vnitropodnikové směrnice, účetní doklady a účetní knihy.
 
2. Rozvaha, rozvahové a výsledkové účty – rozvaha, rozpis rozvahy do účtu, charakteristika rozvahových a výsledkových účtů, zjišťování hospodářského výsledku z rozvahových a výsledkových účtů.
 
3. Zásoby – charakteristika a členění zásob, způsoby účtování zásob, pořízení zásob v tuzemsku a zahraničí, reklamace, zásoby na cestě a nevyfakturované dodávky.
 
4. Dlouhodobý majetek – členění a oceňování dlouhodobého majetku, pořízení, odpisování, technické zhodnocení a vyřazení dlouhodobého majetku.
 
5. Krátkodobý finanční majetek – pokladna, ceniny, zálohy na pracovní cesty, stravenky, krátkodobé cenné papíry.
 
6. Zúčtovací vztahy – přijaté a poskytnuté zálohy, pohledávky a závazky v cizích měnách, směnky, výpočet a účtování mezd, pohledávky a závazky ke společníkům, účtování daní a dotací, tvorba opravných položek k pohledávkám.

7. Kapitálové účty a dlouhodobé závazky – právní formy podnikání, tvorba a úpravy základního kapitálu, rozdělování hospodářského výsledku, tvorba fondů a rezerv, účtování dlouhodobých závazků.
 
8. Náklady a výnosy – charakteristika jednotlivých nákladových a výnosových účtů, časové rozlišování nákladů a výnosů, účtování leasingu.
 
9. Účetní uzávěrka a závěrka – uzávěrkové operace, zjišťování hospodářského výsledku a jeho úprava na základ daně, výpočet a účtování daně z příjmů firmy, uzavírání účtů, sestavení účetních výkazů a daňových přiznání k dani z příjmů a k DPH.

V kurzu jsme pro Vás připravili:

  • Učebnici

  • Teoretický studijní materiál zpracovaný naší firmou

  • Sbírku příkladů zpracovanou naší firmou

  • Daňová přiznání k dani z příjmů a k DPH

  • Sešit, propisku, tužku

  • Přístup do e-learningu, kde najdete příklady a otázky k dalšímu procvičování studované problematiky, a to včetně řešení


Vstupní předpoklady:

Pro studium potřebujete minimálně střední vzdělání (maturita nebo výuční list).

Způsob ukončení:

Bude na Vás čekat závěrečný písemný test, který trvá 4,5 hodiny. Po jeho absolvování získáte celostátně platné Osvědčení o absolvování kurzu.

Termíny:


Výuka neprobíhá o státních svátcích připadajících na pracovní dny a od 23. 12. do 03. 01.

Termín kurzu: 03. 10. 2020 - 13. 12. 2020
Čas: 07:30 - 13:30
Dny výuky: So, Ne - jen SUDÉ víkendy
Místo konání: Příbram
8 500 Kč
Přidat
Termín kurzu: 26. 09. 2020 - 06. 12. 2020
Čas: 07:30 - 13:30
Dny výuky: So, Ne - jen LICHÉ víkendy
Místo konání: Praha 3
7 200 Kč
Přidat
design: © RM Vzdělávání, aktualizace: 18. 08 2020 14:17 webmaster
Návrat na obsah