Praktikum v daňové evidenci - RMVzdelavani

Přejít na obsah

KURZ PRAKTIKUM V DAŇOVÉ EVIDENCI


Máte teoretické znalosti daňové evidence, ale nejste si jisti, jak byste je správně využili v praxi? Právě pro Vás je připraven náš kurz Praktikum v daňové evidenci, kde se seznámíte s používáním  jednoho z nejrozšířenějších účetních programů Pohoda a naučíte se, jak správně v tomto programu zpracovat daňovou evidenci a doklady, se kterými se budete v praxi běžně setkávat.

Kurz obsahuje tyto tematické celky:

1. Základy ovládání programu – založení a základní nastavení nového podnikatele
 
2. Práce v modulech Daňové evidence – zadávání přijatých a vydaných faktur, pokladních dokladů a bankovních pohybů, interních dokladů, pohledávek a závazků, zpracování mezd, evidence dlouhodobého majetku a skladových zásob
 
3. Praxe v daňové evidenci – účtování reálných dokladů podnikatele

Vstupní předpoklady:

Pro studium doporučujeme znalost daňové evidence, vlastní notebook a základní znalost ovládání výpočetní techniky.

Způsob ukončení:

Bude na Vás čekat závěrečný písemný test, který trvá 1 hodinu. Po jeho absolvování získáte celostátně platné Osvědčení o absolvování kurzu.

Rozsah kurzu:

Kurz má celkem 20 vyučovacích hodin

Termíny:


V současnosti nejsou vypsány žádné termíny pro tento kurz, v případě Vašeho zájmu nás neváhejte kontaktovat


Výuka neprobíhá o státních svátcích připadajících na pracovní dny a od 23. 12. do 03. 01.

design: © RM Vzdělávání, aktualizace: 09. 12 2019 17:12 webmaster
Návrat na obsah